Zomeravondfilms

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseert de Raad van Kerken een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek

Dit bericht is geplaatst op 03-06-2023

Gezien de grote belangstelling voor deze avonden wordt opnieuw een serie zomerse filmavonden opgezet door Kiki Kint.
De data van de Zin in filmavonden zijn zoals gebruikelijk op

woensdagavond en wel 26 juli, 2, 9 en 16 augustus

De inleiders zijn Monica Bouman, Phil Kint, Ron Hopman en Rik Willemsen.


De broodmaaltijd met soep begint om 18.00u in de pastorie van de Pancratiuskerk. Er kunnen maximaal 35 mensen deelnemen aan de maaltijd. 

De kosten bedragen 6 euro per persoon en men kan zich opgeven bij:

Hennie Brugman

Tel: 0641820710

Zie ook

activatieavond leren luisteren naar Gods stem
10-06-2024
Raad van Kerken
08-07-2023
activatieavond leren luisteren naar Gods stem
27-05-2024