Helden

Een definitie volgens het internet: Een held is een bestaand, fictief of historisch persoon die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak.

Dit bericht is geplaatst op 09-06-2023
Helden

Toen we laatst "Houd vol" van Kees Kraayenoord zongen in de dienst bleven mijn gedachten steken bij de  woorden van één van de coupletjes:

"En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan"

Helden, welke helden zijn ons precies voorgegaan? – en wie mag zich nou eigenlijk een held laten noemen?  Ten opzichte van de definitie hierboven, en zeker ten opzichte van Gods definitie, die je zelf even mag overpeinzen,  schieten de meeste helden (zelfs de geloofshelden/getuigen uit Hebreeën 11!)waarschijnlijk te kort, misschien ligt onze verwachting ook wel erg hoog....... Bemoedigend overigens dat er zoveel feilbare mensen in de Bijbel staan opgetekend! 

Toch vind ik het fijn om mensen in mijn leven te hebben waar ik me aan op kan trekken en tegen wie ik op kan kijken – het is alleen beter dat ik m’n helden niet op een voetstuk plaats, dat is een eenzame plek en daar vallen ze dan toch ook vaak weer (al is het maar tijdelijk) van af, en dat doet zeer. Voor zowel de held als de bewonderaar…….

Misschien is voorbeelden wel een betere naam dan helden, das voor iedereen minder ‘eng’. Eén van mijn geestelijke voorbeelden is Tim Keller. Zijn preken, boeken, maar ook zijn ‘manier van doen’, zijn pakweg de afgelopen tien jaar van grote invloed geweest op wie ik nu ben. Hij wist zowel mijn hart als mijn verstand te prikkelen en ik ben blij dat hij een grote schat aan preken heeft nagelaten. Ik sluit mijn eerste ‘EGC-stukkie’ graag af met één van zijn uitspraken (geplukt van de website van ‘CVandaag’):

“Het evangelie houdt in dat ik zo zondig ben dat Jezus voor mij moest sterven. Maar ik ben ook zo geliefd en gewaardeerd dat Jezus voor mij wílde sterven. Dit leidt tegelijkertijd tot diepe nederigheid en vertrouwen. Ik kan me aan niemand superieur voelen, maar hoef aan niemand iets te bewijzen.”

Tim Keller, op 19 mei jongstleden overleden,  niet op een voetstuk, maar eigenlijk voor mij toch  een held die mij is voorgegaan.

liefs uit Heemskerk,

Gerda (Arents) 

Zie ook

U bent God
16-09-2023
Licht voor de volken
19-06-2023
Groeien is luisteren naar God.
29-06-2023