Raad van kerken seizoen 2023-2024

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet. Het boekje met het volledige programma is verkrijgbaar via onze infotafel (Ingeborg)

Dit bericht is geplaatst op 29-08-2023

Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen
Iedere eerste maandag van de maand in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum van 13.00-14.30
uur. De eerste bijeenkomst is op maandag 4 september a.s.

Informatie of opgave bij pastor Eveline Masetti tel: 06 10571560 of per mail
ec.masetti@gmail.com


Het Taizé-avondgebed wordt wekelijks gehouden en begint weer op maandagavond 4
september van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing.
Jong en oud, iedereen is welkom.
De kerk is open vanaf 18.45 uur.


Sacred Dance is vanaf september elke 2 de maandagavond van de maand in de Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te
ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid
met elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig.
Eerste avond: 11 september 2023 van 20.00 – 22.00 uur
Bijdrage: 10 € per avond


Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 14 september 2023,
iedere 2 e donderdagmiddag in de Schakel
, weer bij elkaar te
kunnen komen.

De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen.

We gaan door tot 16.00 uur.


Bijeenkomen in stilte en gebed. Een kring met begeleiding van Bert Appers
We komen om geconcentreerd te luisteren naar enkele Bijbelgedeelten.
En we proberen deze te betrekken op het eigen leven. Mediteren, Stille Tijd.


De kring komt vanaf 15 september elke 3 de vrijdagmiddag van de maand bij elkaar in de
Dorpskerk. Inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 -16.15 uur


Zondag 17 september 2023 Oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek om 10
uur in de Dorpskerk te Castricum

Oorlog en geweld raken mensen overal
ter wereld. De oorlog in Oekraïne laat
ons des te meer beseffen dat vrede
geen vanzelfsprekendheid is, maar een

gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd.
Het is nu belangrijker dan ooit dat Iedereen iets voor vrede kan doen!  

Lezing ‘Van Castricum naar Compostella’ door Vincent Noort
op zondag 24 september 15:00 – 16:00 uur in de Dorpskerk

Vorig jaar kon Vincent Noort een oude droom laten uitkomen: wandelen
naar Santiago de Compostella, van huis af aan. In zijn presentatie toont
hij veel beelden. Hij vertelt over de snelle doorgang door Nederland, de
kloosters in België langs de Via Monastica en over de eindeloze tarwe-
en koolzaadvelden van Noord-Frankrijk op de Via Campaniensis.


Opnieuw beginnen op de Via Limovicensis naar Saint-Jean Pied-de-Port:
nieuwe mensen ontmoeten, schoenen verversen, met tegenslagen omgaan. Daarna pas de
Pyreneeën over en Spanje in: op de ‘echte’ Camino naar Santiago de Compostella, waar het
graf ligt van Sint Jacobus. Hij vertelt over de vele ontmoetingen met bijzondere mensen die
hem op weg hielpen en over de tegenslagen en momenten van bang zijn.
Bijdrage: € 5


Aanmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Zie ook

activatieavond leren luisteren naar Gods stem
04-03-2024
activatieavond leren luisteren naar Gods stem
27-05-2024
Zomeravondfilms
03-06-2023