De Kracht om uw leven te veranderen

De Kracht om uw leven te veranderen van Rick Warren is een werkboek, bedoeld om MET Gods hulp je leven te veranderen, zodat het wordt zoals God het bedoeld had.

Dit bericht is geplaatst op 06-08-2023

Boekbespreking van De Kracht om uw leven te veranderen van Rick Warren,

ISBN 90-6353-347-0

 

Dit is een werkboek om MET Gods hulp door te nemen als je het eigen geloofsleven weer wil laten opleven, zodat het weer wordt zoals God het had bedoeld. Wat is hiervoor nodig? Luisteren naar Gods woord, Zijn genade accepteren maar ook Zijn correctie. Werken aan meer vertrouwen in Zijn leiding en de nodige zelfbeheersing waar je dit nodig hebt. Dit is voor niemand gemakkelijk, maar God kent je en helpt iedereen die Hem hierom bidt. En Hij roept op om hulp van medegelovigen te vragen.

De auteur haalt Bijbelteksten aan zoals: Filippenzen 3: 10 - 11. Paulus schrijft: "Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan." (NBV21).

De stijl van dit werk is eenvoudig, recht-toe-recht-aan geschreven. Het is geschikt om bijvoorbeeld op vakantie of een lange treinreis mee te nemen en te lezen. En gebruik tijdens je stille tijd gerust een hoofdstuk.

Ook kan in een Bijbelkring per hoofdstuk bestudeerd worden vooraf aan een bijeenkomst, waarna men zijn indrukken en ervaringen samen deelt - uiteraard in goed vertrouwen(!). De hoofdstukken gaan over bijvoorbeeld: vredig leven in een wereld vol spanning en hoe je meer geduld kunt ontwikkelen met anderen en jezelf(!). Ook is een hoofdstuk gewijd aan wat God leert over een goed leven leiden: wat betekent goed eigenlijk?

Kortom, het zijn geen gemakkelijke onderwerpen maar de uitleg is duidelijk genoeg. En het leven in Gods kracht zorgt ervoor dat je geloofsleven geheiligd of God toegewijd wordt en straalt. En dit laatste lijkt op de jaartekst van 2023 van de EGC: Jesaja 60: 1: "Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER."(NBV21).

Ingeborg I. Leguyt.

Zie ook

De doorn -Beverly Lewis
13-06-2023
De bloeitijd van Beverly Lewis
01-06-2023
Christelijke bibliotheek
13-09-2023