U bent God

Een maand geleden kwam ik het lied You’re Still God van Philippa Hanna op YouTube tegen. Ik werd geraakt door de tekst en door de emotie waarmee het werd gezongen / gespeeld. In een korte video vertelt de zangeres dat zij dit lied heeft geschreven na afloop van een moeilijke periode in haar leven.

Dit bericht is geplaatst op 16-09-2023

Vroeg of laat maakt iedereen wel eens een moeilijke periode in zijn of haar leven mee. Gelukkig hoeven wij als christenen niet alleen door zo'n periode, maar mogen we weten dat God met ons is. Soms is het dan zelfs nodig dat we met ons verstand tegen onze
gevoelens en gedachten zeggen dat God ons nabij is.
Ook in de Bijbel lees je over personen die vragen hebben, het uitroepen naar God en uiteindelijk berusting vinden in het geloof dat God, God is. De
profeet Habakuk is zo'n persoon. In Habakuk hoofdstuk 3 lezen we:


17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over mijn bergen gaan.
Wat een zegen dat God ons nabij is, wat er ook gebeurt.


Arjan Beets

 

You’re Still God - Philippa Hanna

 

When all foundations have been shaken
When I 'm left standing in the dark
And all I feel is my heart breaking
You still reign and You 're still God


And when it feels all hope has faded
The heavy questions hit so hard
And though my soul may feel forsaken
You still reign and You 're still God


Though I can 't see what 's before me
I know that I can trust Your heart
And this one truth will be my story
You still reign and You 're still God


I will declare that You are with me

Though voices whisper that You 're not
You 'll never leave me nor forsake me
'Cause You still reign and You 're still God


Though I can 't see what 's before me
I know that I can trust Your heart
And this one truth will be my story
Your truth 's still reign and You 're still God


Though I can 't see what 's before me
I know that I can trust Your heart
And this one truth will be my story
Right You still reign and You 're still God


I know You reign and You 're still God


And when my enemies surround me
I 'll trust the victory of Your cross
And fix my eyes upon You Jesus
For You are God and I am not


You are good and You are faithful
As You have been from the start
You 're working all things for Your glory
'Cause You still reign and You 're still God


And though I can 't see what 's before me
I know that I can trust Your heart
And this one truth will be my story, yes it will
That You still reign and You 're still God


Yes, this one truth will be my story
You still reign and You 're still God


Vertaling
Als alle fundamenten zijn geschud
Als ik in het donker ben achter gelaten
En het enige wat ik voel is dat mijn hart breekt
U regeert nog steeds en U bent nog steeds God


En als het voelt alsof alle hoop is vervaagd
De moeilijke vragen komen zo hard aan
En al voelt mijn ziel zich misschien verlaten
U regeert nog steeds en U bent nog steeds God


Al kan ik niet zien wat er voor me ligt
Ik weet dat ik op Uw hart kan vertrouwen
En deze ene waarheid zal mijn verhaal zijn
U regeert nog steeds en U bent nog steeds God


Ik zal verklaren dat U met mij bent
Hoewel stemmen fluisteren dat U dat niet bent

U zult me nooit verlaten of in de steek laten
Want U regeert nog steeds en U bent nog steeds God


Ik weet dat U regeert en dat U nog steeds God bent


En als mijn vijanden mij omringen
Ik zal vertrouwen op de overwinning van Uw kruis
En richt mijn ogen op U Jezus
Want U bent God en ik niet


U bent goed en U bent trouw
Zoals U vanaf het begin bent geweest
U werkt alle dingen voor Uw glorie
Want U regeert nog steeds en U bent nog steeds God


Ja, deze ene waarheid zal mijn verhaal zijn
U regeert nog steeds en U bent nog steeds God

Zie ook

Groeien is luisteren naar God.
29-06-2023
Mooi maar niet makkelijk
08-07-2023
Back to the future
18-06-2023 | Christiaan van de Wolf