Zondagsschool

In Mattheüs 18 zegt Jezus: "Laat die kinderen met rust. Laat ze naar Mij toe komen en houd ze niet tegen! Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.” En Hij zegende de kinderen."

Zondagsschool

 De zondagsschool is voor de kinderen tussen de 0 - 12 jaar. Op de zondagsschool vertellen we de kinderen bijbelverhalen die speciaal voor de kinderen geschreven zijn. We gebruiken daarbij het materiaal van Stichting Vertel het Maar.We bedenken een leuk spel en een knutselwerk om te maken. We willen ze op een gezellige en leuke manier kennis laten maken met Gods liefde. We willen laten zien dat ze er bij horen en niet te klein zijn om te geloven, maar dat juist zij belangrijk zijn.

Protocol Omgangsvormen leiding m.b.t. leeftijdsgroepen 0-18 jaar

Als Raad van de Evangelie Gemeente Castricum zijn wij o.a. verantwoordelijk voor de leiding die betrokken zijn bij alle activiteiten van de leeftijdsgroepen 0-18 jaar. Aangezien de maatschappelijke omstandigheden de laatste jaren duidelijk zijn veranderd hanteren wij een omgangsprotocol, die door iedere leidinggevende is ondertekend. Dit ter voorkoming van onveilige situaties en misbruik. Daarnaast hanteren we het vier-ogen principe, er zijn dus altijd twee kinderwerkers per groep aanwezig.

De Evangeliegemeente Castricum is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 - 488 14 49.