Over ons

Onze gemeente bestaat al meer dan 30 jaar. Wij zijn een evangelische gemeente in Castricum.

In onze gemeente ligt de focus op Jezus Christus. Door zijn verlossingswerk mogen wij een persoonlijke relatie hebben met God, onze Vader.

Ons verlangen is dat de Evangeliegemeente Castricum (EGC) een plaats van geloof, liefde en zorg voor elkaar zal zijn. Waar mensen de reddende kracht van Jezus zullen ervaren, waar gebrokenen van hart herstel mogen vinden en waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om te bewegen.

 Het is Gods verlangen dat:

Een ieder deel gaat uitmaken van Zijn huisgezin. Als gemeente zijn wij in afspiegeling van het natuurlijke gezin: een geestelijk gezin, waar God onze Vader is.

 

Wij als kerk geloven dat:

- God onze Schepper is en dat Hij door zijn zoon Jezus Christus met alle mensen een persoonlijke relatie wil hebben.

- Als leden van de christelijke gemeenschap willen we elkaar liefhebben als onszelf en God boven alles.

- Samen in de naam van Jezus willen we bouwen aan een geestelijk huisgezin.

- Samen zoeken we Gods doel voor ons leven.


 In dit gezin:

Staat de Here Jezus centraal!
Hij bindt ons samen!
Hij is de leidsman die ons richting geeft!
Hij is het hoofd!
Hij is het fundament waarop wij bouwen!
Hij is het doel van ons leven.
 
Een gezin dat midden in de wereld staat
In dit gezin bouwen we aan een veilig oord, waar voor alle leeftijden plaats is.
Een plaats waar je jezelf kunt zijn en thuis mag voelen.
Waar liefde is en warmte. Waar we een hechte band met elkaar hebben.
Waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen.
Een gezin waar plaats is voor herstel: redding, genezing en bevrijding.
Een gezin waar je anderen mee naartoe kunt nemen.
Een gezin dat open en transparant is voor de gasten en de omgeving.
Een gezin dat midden in de wereld staat.