Muziek- en aanbiddingsteam

Psalm 100:1-2 zegt: "Juich, heel de aarde, voor de HEER, dien de HEER met blijdschap, kom tot Hem met jubelzang."

Muziek- en aanbiddingsteam

Het muziek- en aanbiddingsteam is een enthousiaste groep mensen die de gemeente op zondag ondersteunt en leidt in aanbidding voor onze God. Ze maken gebruik van de muzikale gaven en talenten die ze van Hem hebben ontvangen. Het team wordt daarbij geholpen en ondersteund door de mensen van de techniek en audio. Samen zijn we in staat om God te dienen en Hem de ereplaats te geven die Hem toekomt.

Lofprijzing is een krachtig instrument in het leven van een kind van God en het tilt je uit boven de dingen die ons dagelijks bezighouden.

Ter voorbereiding van de zondagochtenddiensten oefent het worshipteam op verschillende locaties op vrijdagavond, meestal bij iemand thuis.

 

Liederen voor komende zondag

Elke week stelt het muziek- en aanbiddingsteam de lijst samen van de zondag te zingen nummers. Hier kun je alvast de nummers voor de dienst van zondag horen of afspelen op spotify.