Worshipteam

Uit het psalmenboek 149:
“Zing voor de HEER een nieuw lied, roem Hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. Laten zij dansend Zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor Hem zingen. Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, Hij kroont de vernederden met zegen. Laten zijn getrouwen juichen in triomf nog jubelen als zij te ruste gaan, met lofzang voor God uit hun kelen als een tweesnijdend zwaard in hun hand”.

Worshipteam

Samen zingen en muziek maken is samen feest vieren voor en met onze Koning zoals in Psalm 149

Het muziek-/ aanbiddingsteam is een groep enthousiaste mensen die de gemeente iedere zondag mag ondersteunen en leiden in aanbidding voor onze God, met de muzikale gaven en talenten die zij van Hem ontvangen hebben. Daarbij wordt het team geholpen en ondersteund door de mensen van de techniek/audio. Samen met elkaar zijn we in staat God te dienen en Hem de ereplaats te geven die Hem toekomt.

Lofprijzing is een krachtig instrument in het leven van een kind van God en het tilt je uit boven de dingen die ons dagelijks bezighouden.

Ter voorbereiding van de zondagochtenddiensten wordt er door het worshipteam op de vrijdagavond geoefend op locatie:

The Basement
(Onder Zwembad De Witte Brug)
Jacob Rensdorpstraat 1
1901 RG Castricum

Wij, de mensen van het muziek/aanbiddingsteam en het audioteam, zijn dankbaar dat we God en Zijn gemeente mogen dienen.