Zondagochtenddienst

Geesterhage
Zaal: Theater Koningsduyn of Kenter-zaal
Geesterduinweg 3
1902 CB Castricum
10:00u-11:30u

Zondagochtenddienst

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door de koster. U herkent de ingang aan de grote vlag van de Evangelische Gemeente. Loopt u gerust door naar achteren, mocht de koster even afwezig zijn. Er is altijd wel iemand die u welkom zal heten

De samenkomst verloopt in onderstaande volgorde::

 • woord van welkom,
 • mededelingen
 • openingsgebed
 • aanbidding (Worship & Praise)
  Deze liederen worden voornamelijk
  uit de Opwekkingsbundel gezongen, geprojecteerd vanaf een beamer, begeleid door het zang- en muziekteam.
 • Ruimte voor gebeden of het vertellen van belevenissen /gebeurtenissen in relatie tot God.
 • Prediking
  Deze wordt beurtelings verzorgd door gastsprekers vanuit andere gemeenten en gemeenteleden.
 • Slotlied en zegenbede
 • Nazorg
  Een nazorgeam is aanwezig, herkenbaar aan een badge. Zij zijn deel van het pastorale team en schenken aandacht aan mensen die een luisterend oor en/of gebed nodig hebben.
 • Koffie en thee
  Na ongeveer anderhalf uur is de samenkomst afgelopen en wordt u uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
 Bijzonderheden

Elke eerste zondag van de maand vieren wij Heilig Avondmaal.

Kinderen zijn de eerste 20 minuten bij de ouders in de grote zaal, daarna gaan de allerkleinsten naar de crèche, de basisschoolkinderen naar hun eigen kinderdienst

Eén keer per maand komt de Christelijke Bibliotheek Heemskerk na de samenkomst langs.  
Abonnees kunnen daar gebruik van maken.

Er is elke maand een informatietafel in de foyer waarop magazines,  nieuwsbrieven etc. liggen vanuit kerkelijk Nederland.

 

Route naar gebouw van samenkomst