Zondagochtenddienst

Onze zondagochtend diensten starten om 10:00 uur in Geesterhage. Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door de koster.
De samenkomst wordt geopend met een woord van welkom, mededelingen en een openingsgebed.
Daarna worden liederen uit voornamelijk de Opwekkingsbundel gezongen, geprojecteerd vanaf een beamer, begeleid door het zang- en muziekteam. Er is gelegenheid voor vrije gebeden en het vertellen van belevenissen /gebeurtenissen in relatie tot God.
De prediking wordt beurtelings verzorgd door gastsprekers vanuit andere gemeenten en gemeenteleden.
Een nazorgteam is aanwezig, herkenbaar aan een badge. Zij zijn deel van het pastorale team en schenken aandacht aan mensen die een luisterend oor en/of gebed nodig hebben.
Elke eerste zondag van de maand vieren wij Heilig Avondmaal.
Kinderen zijn de eerste 20 minuten bij de ouders in de grote zaal, daarna gaan de allerkleinsten naar de crèche, de basisschoolkinderen naar hun eigen samenkomst.
Na ongeveer anderhalf uur is de samenkomst afgelopen en wordt u uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 Eén keer per maand komt de Christelijke Bibliotheek Heemskerk na de samenkomst langs.  
Abonnees kunnen daar gebruik van maken.
Er is wekelijks een informatietafel in de foyer waarop magazines,  nieuwsbrieven etc. liggen vanuit kerkelijk Nederland. Hier vindt u ook een gebedsschrift waarin men gebedsverzoeken kan schrijven die meegenomen worden naar de wekelijkse gemeentebidstond.