Samenwerken

Uit Romeinen 12:4 -5
"Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn"

Christen zijn in deze wereld doe je niet in je eentje. We willen een kerk zijn die ook buiten zijn muren treedt. Zo hebben meerdere leden van onze gemeente de samenwerking gezocht met andere christenen om Jezus bekend te maken onder de volken


Een aantal leden en oudleden hebben zich aangesloten bij verschillende evangelisatiebewegingen, zoals: Kracht om te veranderen en Stichting Sjofar

Een paar keer per jaar proberen we de samenwerking te zoeken met de raad van kerken

De noden in de wereld hebben onze aandacht, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd. Zo houden we nauw contact met een aantal zendelingen in het buitenland

 

In het bijzonder geven wij steun aan onze zustergemeente in Sderot

 

 

 

 

Ik wil graag een nieuwsbrief downloaden