Privacyvoorwaarden

De Evangeliegemeente Castricum (EGC), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Onderstaand kunt u lezen wat u precies van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

1.    Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
a.   de door leden, gastleden en belangstellenden (en hun kinderen) verstrekte persoonlijke informatie;
b.   data verkregen naar aanleiding van uw aanmelding op het ledendeel van onze website;
c.   data verkregen naar aanleiding van uw deelname aan cursussen of bijeenkomsten waarbij registratie noodzakelijk is.

2.   Verwerking van uw gegevens
De EGC houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens en zo mogelijk financiële data is vastgelegd. Het verzamelen van uw persoonsgegevens gebeurt ook via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een cursus of contact zoekt.

3.    Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Wanneer een gemeentelid een gebruikersaccount heeft dan kan hij/zij inloggen en via het systeem toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die er opgeslagen zijn. Daarbij is het direct mogelijk dat het gemeentelid gegevens corrigeert indien deze niet (meer) kloppen, Daarnaast heeft het gemeentelid de mogelijkheid aan te geven niet in de gemeentegids opgenomen te willen worden en heeft hij/zij de mogelijkheid een export van de eigen of gezinsgegevens uit te voeren.

4.    E-mail
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief als (gast)lid, of belangstellende uw e-mailadres aan de EGC hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd om u op de hoogte te houden van onze gemeente-activiteiten

5.    Afmelden (e-mail) nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van de EGC, zie onder § 11.

6.    Contact met leden, gastleden en belangstellenden
De EGC informeert haar leden over haar werk via de weekinfo, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Bij gelegenheid kan daarbij een verzoek worden gedaan het werk van de EGC te ondersteunen door een financiële bijdrage en gebed.

7.    Bezoek aan onze website
De EGC gebruikt op haar website geen derdepartij cookies. Wel cookies ten behoeve van statistiek met behulp van Google Analytics. Hiervoor is er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt daarbij gemaskeerd. 'Gegevens delen' is daarbij uitgezet. Daarnaast wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De website van de EGC beschikt over een openbaar en afgesloten deel. Het afgesloten deel is alleen toegankelijk voor leden (specifiek leden en gastleden, geen belangstellenden en kinderen in overleg met de ouders). Een verzoek tot toegang tot het afgesloten deel van de website kunt u richten aan het contactadres genoemd onder § 11, of op de website via de optie ‘registreer’. Binnen redelijke tijd krijgt u van ons een reactie op dit verzoek.

8.    Beveiliging
De EGC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

9.    Vragen over het privacy beleid
De EGC houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op, zie § 11.

10.   Klacht indienen
Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact met ons op, zie onder § 11. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.   Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen, wijzigingen of klachten betreffende de verwerking van persoonsgegevens kunt u het beste ons contactformulier invullen of stuur een e-mail naar info@egcastricum.nl. Wij nemen dan binnen redelijke termijn contact met u op.

Ons postadres is:
Evangelie Gemeente Castricum
Postbus 385
1900 AJ  Castricum