• Registreer
Home  //  Samenkomsten  //  Kinderwerk

 

In de Bijbel nemen kinderen een belangrijke plaats in. In Mattheüs 19:14 zegt Jezus: "Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij." Daarom neemt in de Evangelie Gemeente Castricum het kinderwerk een belangrijke plaats in. foto van kindergroep

Er zijn vier verschillende groepen. De baby's en peuters tot 2 jaar, groep 1 (2-5 jaar), groep 2 (5-9 jaar), groep 3 (9-12 jaar). Aan het begin van de samenkomst zijn de kinderen aanwezig in de kerkzaal. Na het openen van de dienst met gebed en het zingen van een paar liederen gaan ze naar hun eigen lokalen. Daar begint het zondagsschoolprogramma waarin eerst ruimte is voor een gesprek over persoonlijke dingen die de kinderen willen vertellen.

Dan worden er in groep 1 na een kort gebed met de kinderen een paar eenvoudige liedjes gezongen. We werken voor deze groep met het Peuter-kleuterprogramma van Stichting Timotheus. Er wordt hieruit een kort bijbelverhaal verteld met een duidelijke uitleg van de betekenis voor hun leven nu. Dan wordt er een werkje gemaakt wat aansluit bij het verhaal. Daarna kunnen de kinderen spelen met het aanwezige speelgoed of de leiding leest voor of er wordt een spel gedaan.In groep 2 en 3 worden er na het gespreksrondje leuke kinderliedjes gezongen o.a.uit de bundel "Opwekking voor Kinderen". Er is een verhaal en een knutselwerkje en / of een spel. Er wordt gebruik gemaakt van "Het Boek" waaruit samen met de kinderen gelezen wordt In groep 2 en 3 wordt gewerkt uit de serie "Vertel het Maar" van Stichting Vertel het Maar, waarvan ieder kwartaal een nieuw boek verschijnt. Met dit boek worden methodisch de Bijbelverhalen behandeld. Soms wordt er afgeweken van het programmaboek b.v. wanneer we werken met de videoserie "The Storykeepers" van de I.B.B. Dit is een spannende tekenfilm waarin de belevenissen van 2 mensen gekoppeld worden aan bijbelverhalen. De kinderen vinden dit erg leuk. Zo wordt de Bijbel relevant voor hen. Het is een goede manier om de bijbelverhalen in relatie te zien met hun doen en laten. Ook maken we als aanvulling op het programma steeds meer gebruik van andere visuele middelen als CD-roms. Bekend is dat als kinderen op verschillende manieren, vooral ook visueel, informatie tot zich krijgen ze het beste onthouden. foto van de creche

De zondagsschool ondersteunt zelfstandig een zendelinge uit het voormalige Joegoslavië. Dit is Margreet Jans, die werkt onder Zigeunerkinderen. We houden hiervoor elke zondag in de zondagsschool een vrijwillige collecte. Eén keer per jaar houdt de Zondagsschool ten behoeve van haar werk een sponsorloop, zodat ze het geld wat daarmee binnenkomt, kan gebruiken voor het jaarlijkse zomerkamp voor de Zigeunerkinderen.

Eén keer per jaar wordt er een duindag gehouden in de duinen van Castricum. Daar wordt een ochtend actief gevuld met spelletjes die gebaseerd zijn op een thema uit de Bijbel.

Enkele malen per jaar wordt "De Gideonsbende" uit Wormerveer uitgenodigd. "De Gideonsbende" is een gezelschap dat de dienst vult met toneel en / of poppenkast. De kinderen blijven dan de hele ochtend in de dienst. Dit zijn altijd erg leuke ochtenden voor de kinderen en niet minder voor de rest van de Gemeente.

Op kerstavond is er altijd een "Kerstnachtdienst". Alle onderdelen van de Gemeente leveren hier een bijdrage aan, zo ook de kinderen, zodat het een afwisselend geheel wordt.

foto van kindergroep

Protocol Omgangsvormen leiding m.b.t. leeftijdsgroepen 0-18 jr.

Als Raad van de Evangelie Gemeente Castricum zijn wij, o.a.,  verantwoordelijk voor de leiding die betrokken zijn bij alle activiteiten van de leeftijdsgroepen 0-18 jaar. Aangezien de maatschappelijke omstandigheden de laatste jaren duidelijk zijn veranderd hanteren wij een omgangsprotocol, die door iedere leidinggevende is ondertekend. Dit ter voorkoming van onveilige situaties en misbruik.